Contact

Lokaalgegevens

Scoutsweg 1, 3540 Donk (ter hoogte van Korpse Straat 20)
Vragen omtrent de werking: groepsleiding@scoutsengidsendonk.be
Vragen omtrent verhuur: verhuur@scoutsengidsendonk.be