Inschrijven

Elke jongere kan terecht bij onze scouts van zodra ze naar het 1e leerjaar gaan. Naargelang de leeftijd wordt dan bepaald bij welke tak hij of zij wordt ingedeeld.

Hoe (her)inschrijven?
Ieder gezin met een kind dat reeds lid is van onze scouts ontvangt van de leiding alle info per mail. De inschrijving moet pas in orde zijn na twee zondagactiviteiten
Op de eerstvolgende activiteit krijg je dan een jaarkenteken en takteken. Later zal ook je lidkaart overhandigd worden, zodra wij die in de brievenbus hebben gekregen.

Nieuwe leden
Door het sterk groeiende ledenaantal de afgelopen jaren hebben we moeten beslissen om een beperking in te voeren op het aantal nieuwe inschrijvingen per geboortejaar. Zo wordt de veiligheid van de kinderen gegarandeerd en verliezen onze activiteiten hun kwaliteit niet. Er zijn in de meeste geboortejaren zeker nog plaatsen beschikbaar, je stuurt hiervoor best even een mailtje naar groepsleiding@scoutsengidsendonk.be, dan bezorgen we jullie graag alle verdere info.

Wat als ik later in het scoutsjaar kom proberen?
Dan is dat geen enkel probleem. Nieuwe leden blijven het hele jaar welkom. 
Vanaf maart is het lidgeld slechts 25 euro.

Betaalt jouw ziekenfonds (deels) het lidgeld terug? 
Ontdek het hier! De leiding kan CM papieren voor kampen of weekends op aanvraag aanmaken, voor andere ziekenfondsen druk je best zelf het formulier af en bezorg je dit aan de leiding.