Inschrijven

Elke jongere vanaf 6 jaar kan terecht bij onze scouts. Naargelang de leeftijd wordt dan bepaald bij welke tak hij of zij wordt ingedeeld.

Hoe inschrijven?
Ieder gezin met een kind dat reeds lid is van onze scouts ontvangt van de leiding een brief met instructies.
Nieuwe leden mogen eerst 2x een activiteit meedoen. Elk kind is namelijk twee activiteiten verzekerd zonder in te schrijven. Als je beslist om bij onze scouts te komen, krijg je ook een brief met instructies. 
Op de eerstvolgende activiteit krijg je dan een jaarkenteken en takteken. Later zal ook je lidkaart overhandigd worden, zodra wij die in de brievenbus hebben gekregen.


Wat als ik later in het scoutsjaar kom proberen?
Dan is dat geen enkel probleem. Nieuwe leden blijven het hele jaar welkom. 
Vanaf maart is het lidgeld slechts 25 euro.

Betaalt jouw ziekenfonds (deels) het lidgeld terug? 
Ontdek het hier! Papieren kunnen op zondag steeds aan de leiding overhandigd worden, mits de naam er duidelijk op vermeld staat. 

GOUDEN TIP: Schrijf je kinderen dus zo snel mogelijk in, zodat ze meteen verzekerd zijn!

!!Ledenstop!!                                                                                             

Door het steeds groeiende ledenaantal hebben we moeten beslissen om een ledenstop in te voeren. Zo wordt de veiligheid van de kinderen gegarandeerd en verliezen onze activiteiten hun kwaliteit niet. Deze ledenstop geld enkel voor de kapoenen (1ste en 2de leerjaar) en de welpen (3de, 4de en 5de leerjaar). Vragen? mail naar groepsleiding@scoutsengidsendonk.be