Zondag

We doen elke zondag scouts van 14u tot 17u.

Hoe ziet zo'n scoutszondag eruit?
Onze scoutsdag begint naar oude gewoonte met een 'formatie'. Hierbij staan we met alle leiding en leden, van kapoen tot giver, in een grote kring aan de vlaggenmast. Nadat de groepsleid(st)er 'Scouts' roept, roepen de andere scouters 'Donk'. Vervolgens wordt in stilte de scoutsvlag omhoog gehesen, terwijl iedereen met trots zijn scoutsgroet hoog houdt. 

Als de vlag hoog wappert, is het tijd om je eigen tak op te zoeken en de activiteiten aan te gaan die je takleiding voor jou heeft voorbereid. Drie uur lang kan je in een open scoutssfeer jezelf helemaal uitleven.

Rond 15u30-16u houden we even een kleine break - het vieruurtje - om wat te drinken of te eten, zodat we er weer volledig tegenaan kunnen gaan. Kinderen worden aangeraden om zelf een hervulbare drinkfles en een fruitje of koekje mee te brengen.

Om 17u zit de scoutsactiviteit er dan jammer genoeg op. Maar vooraleer we echt naar huis kunnen, moet de vlag natuurlijk nog neergehaald worden. Daarom eindigen we met dezelfde formatie als waarmee we de scoutsdag is begonnen. 

Laat je takverantwoordelijke steeds tijdig weten indien je niet kan komen. Zo hebben zij ook een zicht op de voorbereide activiteit.